Gorący temat

Polski samochód na obcokrajowca – analogia do pojazdów z Ukrainy

W poniedziałek (04.01.2021), w Sitańcu, na drodze krajowej nr 17, inspektorzy
z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w wyniku rutynowej kontroli wykryli brak obowiązkowego ubezpieczenia OC u przewoźnika na trasie z Holandii na Ukrainę. Stwierdzono zarówno brak ubezpieczenia krajowego (tj. z Ukrainy) jak i ubezpieczenia zagranicznego działającego w krajach UE (tzw. Zielona Karta).

Pomijając fakt, że w komunikacie wkradł się mały błąd (w zakresie wysokości kar, które zapłaci przewoźnik za poszczególne zestawy), to jednak jednoznacznie wskazano, że wystarczy, że dany pojazd znajduje się na terenie danego kraju i już musi mieć ubezpieczenie, niezależnie jakiej narodowości jest jego właściciel.

Obowiązek ubezpieczenia OC istnieje zawsze

To samo dotyczy samochodów osobowych i ciężarowych, nawet tych które nie uczestniczą w transporcie międzynarodowym. Jeśli obywatel Polski sprzeda Ukraińcowi albo Białorusinowi (czy jakiemukolwiek innemu obcokrajowcowi) samochód zarejestrowany w polskim wydziale komunikacji podlega on (ten samochód, nie obywatel) polskim przepisom o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dopiero przerejestrowanie pojazdu we właściwym urzędzie za granicą powoduje, że zamiast standardowego ubezpieczenia OC polskiego, należy mieć na terenie Polski tzw. Zieloną Kartę. Samochód nieprzerejestrowany na zagraniczne tablice rejestracyjne nadal musi mieć ubezpieczenie wykupione w PL.

Ile będzie wynosiła wynosi kara?

Wróćmy do wspomnianego błędu w wysokości kar podanych w informacji WITD. Jeszcze nie minęło 14 dni nowego roku, a na dzień dokonania kontroli czyli na 04.01.2021 wysokość kar należy wyliczyć według poniższej tabeli opłat karnych na rok 2021.

Ilość dni braku ubezpieczenia OC samochód osobowy samochód ciężarowy inne (przyczepy, motorowery, motocykle itp.)
1 do 3 1120 zł 1680 zł 190 zł
4 do 14 2800 zł 4200 zł 470 zł
powyżej 14 5600 zł 8400 zł 930 zł
Ilość dni braku ubezpieczenia OC samochód osobowy samochód ciężarowy inne (przyczepy, motorowery, motocykle itp.)
1 do 3 1040 zł 1560 zł 170 zł
4 do 14 2600 zł 3900 zł 435 zł
powyżej 14 5200 zł 7800 zł 870 zł

Na ich szczęście kary za brak ubezpieczenia w roku 2020 nie dostaną, gdyż zagraniczne samochody nie są kontrolowane przez Wirtualnego Policjanta. Niestety takim kontrolom podlegają wyłącznie samochody zarejestrowane w Polsce.

Na ich szczęście kary za brak ubezpieczenia w roku 2020 nie dostaną, gdyż zagraniczne samochody nie są kontrolowane przez Wirtualnego Policjanta. Niestety takim kontrolom podlegają wyłącznie samochody zarejestrowane w Polsce. 

Pozdrawiamy Was i życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi w całym 2021 roku.

Trzymajcie Gardę cały rok.