Gorący temat

Nasza misja to:

Aby każdy mógł korzystać z pełni życia, każdego dnia w roku.

W Garda365 zależy nam na tym, żeby:

Zbudować wiarygodne i zaufane źródło informacji na temat ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych. Przez podnoszenie świadomości klientów/konsumentów chcemy podnosić jakość życia społeczeństwa, w którym obywatele cieszą się nadchodzącą przyszłością nie zamartwiając się o przeszłość i ewentualne skutki przyszłych nieszczęśliwych zdarzeń.

W Garda365 piszemy po ludzku, dla ludzi, bo ludzie to czytają. Trudne słowa i przypadki sprowadzamy do prozy życia i pomagamy się z tą prozą zmierzyć. Przez podawanie rzetelnych i prawdziwych informacji na tematy związane z ubezpieczeniami, rozjaśnianie prawniczego i urzędniczego języka, chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

Przez dostarczanie rzetelnych informacji rozumiemy dostarczanie aktualnych wiadomości z branży ubezpieczeń przede wszystkim obowiązkowych, ale także dobrowolnych  w zależności od nadchodzącego sezonu na zapotrzebowanie na podobne usługi. Odnośnie do świadczenia pomocy, pomagamy także w interpretacji pism i kontakcie z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, o którym więcej można przeczytać TUTAJ.